Kodukord Uhtjärve Nõiariigis ja Mamma Mia Noortelaagris

 • Noortelaagrisse saabumine ja lahkumine toimub saatja poolt koostatud nimekirja alusel.
 • Noortelaagrisse saabujatelt (lastelt) nõutakse lapsevanema allkirjaga kinnitatud tõendit lapse tervisliku seisundi kohta.
 • Ravimite kasutamise vajadus peab kajastuma lapsevanema allkirjaga kinnitatud tõendil.
 • Noortelaagris viibijad on kohustatud täitma sisekorraeeskirju, päevarežiimi, juhataja ja kasvataja korraldusi.
 • Majutuskoht hoida päeval korras. Isiklikud esemed, kohvrid ja riided vastavates kappides.
 • Magamisruumist lahkudes kontrollida, et aknad ja rõdude uksed oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud.
 • Noortelaagri territooriumilt lahkumine lubatud ainult vanemkasvataja või juhataja loal.
 • Veekogu ääres ja veekogul viibimine lubatud ainult koos kasvataja või treeneriga.
 • Veekogul viibimisel peab kasutama päästeveste.
 • Kõrvalistel isikutel laagri territooriumil viibimine ja läbimine keelatud.
 • Noortelaagri territooriumile autoga sissesõit lubatud ainult laagri juhataja loal.
 • Tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud; igapäevaselt tuleb koristada tuba, tühjendada prügikast, hoida korras voodi, kapp, laud; kasvatajail/treenereil ja juhatajal on õigus tuba kontrollida.
 • Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine on rangelt keelatud.
 • Igapäevaselt tuleb koristada tuba, tühjendada prügikast, hoida korras voodi, kapp, laud; kasvatajail/treenereil ja juhatajal on õigus tuba kontrollida.
 • Mobiiltelefone ja väärtesemeid soovitame laagrisse mitte kaasa võtta; kui otsustate siiski need kaasa võtta, on soovitav raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiiltelefon, mp3-mängija jne) anda hoiule kasvataja/treeneri kätte ning leppida temaga eelnevalt kokku nende asjade kasutamise kord; juhul, kui laagripoolseid soovitusi ei järgita, laager kadunud asjade eest endale vastutust ei võta.
 • Isiklike asjade eest noortelaager ei vastuta, samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks.
 • Tubade seintele, laudadele, toolidele, naridele jm on kirjutamine, joonistamine, sodimine keelatud.
 • Noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei  hüvitata).
 • Noortelaagri sisekorraeeskirjade rikkumise korral võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga.
 • Lõkke süütamine laagrijuhataja loata RANGELT KEELATUD!
 • Tulekahju korral informeerida koheselt laagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta.
 • Külaliste kutsumine laagri territooriumile juhataja loata ei ole lubatud.
 • Noortelaagris öörahu kell 23.00-7.00.