Kooliealised lapsed jagunevad alljärgnevateks gruppideks:

1-2 klassi lapsed;

3-6 klassi lapsed;

7-9 klassi lapsed;

Õppematerjalid: erinevad muusikalid, POP-laulude saated, 1-4 klassi muusikaõpikud, eesti heliloojate lastelaulud ja eesti rahvalaulud.

Lisandub hääleseade. 10 min tunni algusest kulub lihtsatele hääleharjutustele, mis arendavad hääleulatust, kandvust ja kõla. Pööratakse tähelepanu laulude sisulisele küljele ja lavalisele väljendusele. Alustatakse mitmehäälsuse õppimisega lihtsamate kaanonite abil.

Repertuaaris on lihtsamad kahehäälsed laulud. Alustatakse muusikalise terminoloogia omandamisega (forte, piano, crescendo, diminuendo) sidudes seda lauludega.

Algastme lõpuks on õpilastes arenenud välja hääleliigi omadused ja iseloom. Kinnistunud on soololaulu võimekus ja artistlikkus.

REGISTREERIMINE SULETUD, KOHAD 2018 HOOAJAKS TÄIDETUD