3-4 aastaste laste tunni kestvus on 30-45 minutit ning õpe toimub 1-2 kord nädalas. Lapsed on esimestes tundides koos ema/isaga. Laulud on valitud lihtsad, meeldejääva viisiga ja minimaalsete sõnadega. Tund algab ja lõpeb alati samade lauludega. Kaasatud on erinevad rütmipillid (väikesed marakad, rütmimunad, erineva kõlaga trummid, tamburiinid, kõlapulgad, kõristid, kõlakarbid, kuljused, helisevad pallid, kellukesed ). Laulud vahelduvad tekstirütmi harjutustega ning muusikaliste liikumisharjutustega. Eesmärk on kinnistada lastes kaasasündinud rütmitaju ja muusikalist mälu. Programm rajaneb kordustel, mis on selles eas väga tähtis. Tundides kuulatakse erineva karakteriga laule ja instrumentaalpalu. Et arendada laste kujutlus- ja sisseelamisvõimet, seostatakse laulude ja muusikapalade kuulamine mõne tegevusega – rollimänguga või muinasjutuga. Erinevatel muusikainstrumentidel esitatud muusikapalade kuulamisega arendatakse laste tämbrilist kuulmist. Lihtsatele lauludele ning rütmisalmidele lisatakse juurde laulu või rütmisalmi sõnadest tulenevad liigutused. Mängitakse lihtsaid laulumänge, millede liigutusi dikteerib tekst. Liigutakse vabalt improviseerides muusika järgi, kasutades kõikvõimalikke liikumismooduseid: hüpatakse, joostakse, hiilitakse, roomatakse jne. Õpitakse lihtsaid ringmänge jpm. Õppeaasta lõpuks tunnevad lapsed ära lihtsamad ja enim lauldud viisid. Lapsed laulavad õppeaasta lõpuks iseseisvalt eale sobivaid laule, oskavad vabalt käsitleda rütmipille, teha õpetaja juhendamisel rütmiharjutusi ja liikumismänge. Selle rühma eesmärgiks on sujuv üleminek Laulukooli rühmadesse.

 

REGISTREERIMINE SULETUD, KOHAD 2018 HOOAJAKS TÄIDETUD