SISSEASTUMISTINGIMUSED

Õpilaste vastuvõtt Mamma Mia Laulustuudiosse toimub lapsevanema avalduse alusel, vabade kohtade olemasolul võetakse Teiega ise ühendust või lisatakse laps ootejärjekorda, vastav teade saadetake registreerimisel märgitud e-mailile. Sisseastumiskatseid ettevalmistusrühmadesse ja eelkooliealistele ei ole. Võetakse vastu kõik soovijad, sest igas lapses on olemas kaasasündinud musikaalsus, mis on vaja välja tuua ja arendada. Kooliealiste vanuserühmadesse toimuvad musikaalsuskatsed.

Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni 31. maini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, neljaks perioodiks ning koosneb 36 õppenädalast.