Momendil on pakkuda üksikud kohad veel alljärgnevatel kellaaegadel toimuvatele laulutundidele:
  • 5-6 aastased – Teisipäev ja Neljapäev kell 17.20-18.00
  • 3-4 aastased – Kolmapäev kell 17.15-17.45
  • Osalustasu suurused 2017/2018 hooajal on alates viiendast eluaastast 1 x nädalas 30€; 2 x nädalas 40€,
  • 3-4 aastastel vastavalt 1x nädalas 25€ ja 2x nädalas 35€.
  • Kahe või enama lapse soodustus 20%

SISSEASTUMISTINGIMUSED

Õpilaste vastuvõtt Mamma Mia Laulustuudiosse toimub lapsevanema avalduse alusel. Sisseastumiskatseid ettevalmistusrühmadesse ja eelkooliealistele ei ole. Võetakse vastu kõik soovijad, sest igas lapses on olemas kaasasündinud musikaalsus, mis on vaja välja tuua ja arendada. Kooliealiste vanuserühmadesse toimuvad musikaalsuskatsed.

Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni 31. maini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, neljaks perioodiks ning koosneb 36 õppenädalast.