6-7aastaste laste rühmad ehk vanemad eelkooliealised

Suurenenud tähelepanu laulmisele ja hääle arendamisele. Lastele sobilike hääleharjutustega laiendatakse hääleulatust, arendatakse viisipidamist ja kandvust hääles.

Kasutusel on rütmipillid, lapsed saavad neid kasutada laulude illustreerimiseks. Kinnistatakse nooremas vanusegrupis õpitud rütmi ja astmeid. Eale sobivad tantsulaulud ja tekstirütmi harjutused.  Õppeaja lõpuks peab olema väljakujunenud häälejuhtimine ja viisipidamine. Omandatud on antud rütmisilbid ja käemärkide järgi lihtsamate harjutuste laulmine.

 Tutvutakse erinevate muusikaliikide ja –žanritega: klassikaline muusika, POP- muusika, rahvamuusika, instrumentaal- ja vokaalmuusika, soolo- ja koorilaul jpm.

REGISTREERIMINE SULETUD, KOHAD 2018 HOOAJAKS TÄIDETUD