Skip to content
 • Laps peab ise tahtma tulla laagrisse.
 • Laps on laagris abivalmis, rõõmsameelne, sõbralik ja aus.
 • Laps on kohustatud täitma kodukorda, päevakava ja juhendaja korraldusi.
 • Laagri inventari tuleb hoida heaperemehelikult.
 • Tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel teavitada laagri personali ja koguneda instrueerimisel kokkulepitud kohta.
 • Lapse poolt materiaalse kahju tekitamisel hüvitab kahju lapsevanem.
 • Noortelaagrisse saabumine ja lahkumine toimub juhendaja poolt koostatud nimekirja alusel.
 • Ravimite või erihoolduse vajadus peab kajastuma lapsevanema allkirjaga kinnitatud osalejakaardil.
 • Noortelaagris viibijad on kohustatud täitma majutusasutuse sisekorraeeskirju.
 • Veekogu ääres ja veekogul viibimine lubatud ainult juhendaja juures olekul.
 • Veekogul viibimisel peab kasutama päästeveste.
 • Tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud.
 • Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine on rangelt keelatud.
 • Igapäevaselt tuleb koristada tuba, hoida korras voodi, kapp, laud. Juhendajatel on õigus tube kontrollida.
 • Mobiiltelefonide ja nutiseadmete kasutamine toimub kokkuleppel juhendajaga piiratud ajal. Laagri päev on sisustatud põnevate tegevustega ja nutiseadmete kasutamiseks puudub vajadus.
 • Isiklike asjade ja kaasa võetud väärtesemete eest noortelaager ei vastuta.
 • Noortelaagri kodukorrast mitte kinnipidamisel või sihiliku rikkumise korral võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei  hüvitata).
 • Omavoliline lõkke süütamine laagrijuhataja loata RANGELT KEELATUD!
 • Noortelaagris on öörahu kell 22.30-8:00
Back To Top