Skip to content

LAPSEVANEMA MEELESPEA

 • Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni  1. juunini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, viieks perioodiks.


 • Riiklikele pühadele ja koolivaheaegadel ära jäävaid tunde õppemaksust maha ei arvestata.
  2023/2024 õppeaasta koolivaheajad:
  I vaheaeg – 23.10.2023 – 29.10.2023

  II vaheaeg – 21.12.2023 – 07.01.2024
  III vaheaeg – 26.02.2024 – 03.03.2024
  IV vaheaeg – 22.04.2024 – 28.04.2024
  V vaheaeg – 13.06.2024 – 31.08.2024


 • Koolivaheaegadel laulutunde ei toimu.

 • Tunnist puudumisest palume kindlasti ette teatada vähemalt 3 tundi enne tundide algust e-mailil info@mammamia.ee. Üksikuid puudumisi ei arvestata õppemaksust maha. Kui osaleja ei ole haiguse või muul põhjusel võtnud osa laulustuudio tundidest ühe kuu või rohkem, tuleb tasuda kohatasu 20 eurot kuus. Kohatasu tasumine tagab osalejale koha Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudios.

 • Alates 2021 on suvekuudel kohatasu 20 eurot kolme kuu eest kokku (juuni, juuli, august), millega osalejad kindlustavad õppekoha järgmiseks hooajaks ning millega tasume ruumide rendi.

 • Info Peetri Lasteaed-Põhikooli gruppidele: alates aastast 2018 on kokku lepitud Peetri Lasteaed-Põhikooli juhtkonnaga, et kui lasteaia lastel on suurüritused (jõululaat, kevadpidu jne.) mis on koos lapsevanematega ja kui see langeb Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio samale päeval, siis ei toimu sel päeval Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio laulutunde.

 • Laulustuudio asendab õpetaja poolt ära jäänud õppetunni esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates ära jäänud õppetunni kuupäevast.


 • Soovist huvistuudiost lahkuda tuleb kirjalikult teada anda lahkumisele eelneva kuu 20. kuupäevaks. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda järgmise kuu õppemaks.


 • Õppemaksu ei tasaarveldata juhul kui laulutunnid jäävad ära ettevõtte tegevusest mitte olenevatel põhjustel (vääratamtu jõud/force majeure).


 • Õppemaksu arveid esitame lastevanematele 1 kord kuus hiljemalt 15-ndaks kuupäevaks. Õppemaksu hakatakse arvestama laulustuudioga liitumisel teisest tunnist alates, õppemaksu saab kokkuleppel tasuda kolme kuu või poole aasta kaupa.


 • Õppemaksu eest palume tasuda esitatud arve alusel Üksteist Hoides MTÜ arveldusarvele. Maksekorraldusele palume märkida arve number ning lapse nime kelle eest tasutakse.


 • Kui mingil põhjusel tekib viivitus arve õigeaegse tasumisega, siis palume sellest kindlasti teada anda. Kui eelneva kuu õppemaksu  pole järgmise kuu alguseks tasutud on õpetajal õigus osalejat tundi mitte lubada.


 • Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio on registreeritud huvikoolina (kood: 4231) Haridus­ ja Teadusministeeriumis, see annab lapsevanematele võimaluse saada õppemaksust 20% tulumaksu tagasi.
Back To Top