skip to Main Content

LAPSEVANEMA MEELESPEA

 • Tunnist puudumisest palume kindlasti ette teatada vähemalt 3 tundi enne tundide algust e-mailil info@mammamia.ee. Puudutud tundide eest tasaarveldust ei toimu. Kohatasu ei pea tasuma, kui osaleja ei ole haiguse tõttu võtnud osa laulustuudio tundidest ühe kuu või rohkem.


 • Õppeaasta kestvus on 1. septembrist kuni  10. juunini. Koolivaheajad vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kehtestatud korrale. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks, viieks perioodiks.


 • Riiklikele pühadele ja koolivaheaegadel ära jäävaid tunde õppemaksust maha ei arvestata.
  2020/2021 õppeaasta koolivaheajad:
  I vaheaeg – 19.10-25.10

  II vaheaeg – 23.12-10.01
  III vaheaeg – 22.02-28.02
  IV vaheaeg – 19.04-25.04
  V vaheaeg – 14.06-31.08


 • Koolivaheaegadel laulutunde ei toimu.

 • Laulustuudio asendab õpetaja poolt ärajäänud õppetunni esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 (ühe) kuu jooksul alates ärajäänud õppetunni kuupäevast.


 • Soovist huvistuudiost lahkuda tuleb kirjalikult teada anda lahkumisele eelneva kuu 20. kuupäevaks. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda järgmise kuu õppemaks.


 • Õppemaksu ei tasaarveldata juhul kui laulutunnid jäävad ära ettevõtte tegevusest mitte olenevatel põhjustel (vääratamtu jõud/force majeure).


 • Õppemaksu arveid esitame lastevanematele 1 kord kuus hiljemalt 15-ndaks kuupäevaks. Õppemaksu hakatakse arvestama laulustuudioga liitumisel teisest tunnist alates, õppemaksu saab kokkuleppel tasuda kolme kuu või poole aasta kaupa.


 • Õppemaksu eest palume tasuda esitatud arve alusel Üksteist Hoides MTÜ arveldusarvele. Maksekorraldusele palume märkida arve number ning lapse nime kelle eest tasutakse.


 • Kui mingil põhjusel tekib viivitus arve õigeaegse tasumisega, siis palume sellest kindlasti teada anda. Kui eelneva kuu õppemaksu  pole järgmise kuu alguseks tasutud on õpetajal õigus osalejat tundi mitte lubada.


 • Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio on registreeritud huvikoolina (kood: 4231) Haridus­ ja Teadusministeeriumis, see annab lapsevanematele võimaluse saada õppemaksust 20% tulumaksu tagasi.
Back To Top