skip to Main Content

Kui Teie lapsele meenutavad kõik piklikud asjad mikrofoni ja laulmine vallandab temas siira rõõmu, siis on just Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio see õige koht Teie lapse jaoks. Meie laulustuudio hoolivate õpetajate käe all õpitakse laulmist läbi mängu ja mängitakse lauldes. Me usume, et läbi muusika ja laulmise saab lapse hinge helisema panna. Need võimsad hingehelinad laseme valla vähemalt kaks korda aastas meie avalikel jõulu- ja kevadkontsertidel.

Lisaks laulmisele tutvustame lastele erinevaid üldlevinud muusikainstrumente ja mõndadega teeme ka lähemalt tutvust. Professionaalse liikumisõpetaja juhendamisel õpetatakse lastele lavalist liikumist. Kunstitundides saavad lapsed oma loovust näidata erinevates käelistes tegevustes.

Erinevates vanuseastmetes lastel on erinevad huvid ja võimed ning nad vajavad erinevat lähenemist. Just sellel põhjusel oleme jaotanud lapsed kahte suuremasse sihtrühma, 3-4 aastased mudilased ja viie aastased ning vanemad lapsed.

Juhul kui olete otsustanud oma lapse meie laulustuudiosse registreerida, siis palun täitke allpool oleva lingi kaudu registreerimise vorm.

Palun tutvuge meie kodukorraga SIIN

Mamma Mia Laulu- ja Huvistuudio ühe kalendrikuu õppemaksud hooajal 2020-2021.

3-4 aastased kuutasu
31€
Üks õppetund nädalas
3-4 aastased kuutasu
43€
Kaks õppetundi nädalas
5 aastased ja vanemad kuutasu
37€
Üks õppetund nädalas
5 aastased ja vanemad kuutasu
50€
Kaks õppetundi nädalas
Back To Top